Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA / Tietosuojaseloste

Henkilötietojasi käsittelee elinkeinonharjoittaja. . 

Laskutusasiakkaiden tarvittavat laskutustiedot käsittelee. . 

Verkkosivujen kautta annetut ajanvaraustiedot käsittelee….Nämä tarjoavat riittävän tietosuojan tason Euroopan Komission päätöksen mukaisesti.

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin tietoihin.

Asiakkaalta kerätään jalkojen terveyteen oleellisesti liittyvää terveystietoa, jotta hyvä potilaan tarpeeseen perustuva hoito toteutuisi. Potilastietojen tallentamista edellytetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä.