Ajankohtaista

Olen poissa hoitolalta 21.2.-24.2. muissa töissä. Minua ei tavoita myöskään puhelimella tuona aikana, mutta nettiajanvaraus palvelee.

Valitettavasti en tee enää koti- ja laitoskäyntejä.

Lahjakortit käytettävä eräpäivään mennessä. (Lahjakortit voimassa 6 kk.)


ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolakiin (10 § ja 24 §) ja EU: tietosuoja-asetukseen (GDPR) perustuva rekisteriseloste. Päivitetty 22.9.2021. 


1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Timo Tähkänen

Tmi Hoi-Tai

Viipurinkatu 8, 00510 Helsinki 


2. REKISTERIASIOISSA YHTEYSHENKILÖ

Timo Tähkänen

 hoi-tai@outlook.com

‪+358442388008‬


3. REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja potilasrekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUS JA TARKOITUS

Sosiaali- ja terveysalalla on yrityksellä oikeus kerätä asiakkaista henkilö- ja yhteystietoja asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.
Yhteystietojen käsittelyn tarkoituksena on:
– palvelun laadun takaaminen ja kehittäminen- asiakassuhteen hoitaminen, kuten yhteydenpito tarvittaessa
Henkilötietojen kerääminen:- mahdollistaa yksilöllisen hoitohistorian
Yrityksellä on käytössä VELLO –ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmä, jonne kerätään asiakkaan antamat yhteystiedot sekä kirjoitetaan potilashistoria hoitokäynneistä.


5. MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME?

Ajanvarauksen yhteydessä kysytään seuraavat henkilötietokysymykset:-Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Hoitolassa kysytään lisäksi hoitoon vaikuttavasti asioista kuten sairaudet, lääkitys ja allergiat. 
Henkilötunnuksen kysyminen perustuu sosiaali- ja terveyshuoltolakiin. Lisää laista löydät täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298#P8


6. MISTÄ SAAMME TIETOJA?

Asiakkailta itseltään.


7. KENELLE LUOVUTAMME TIETOJA? LUOVUTAMMEKO TIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Yritys ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja muille kuin asiakkaalle itselleen.Kolmansille osapuolille luovutetaan tietoja vain, jos se painavasta tai lakisääteisestä syystä on edellytys. Tällainen tilanne voi olla mm. viranomaispäätöksellä syntynyt tilanne.


8. MITEN SUOJAAMME TIEDOT JA KUINKA KAUAN NIITÄ SÄILYTÄMME?

Yritys käyttää asiakasrekisterinä VELLO –palvelua. VELLO–palvelun oman tietosuojaselosteen löydät täältä: https://www.vello.fi/fi/rekisteriseloste
Säilytämme asiakkaan tietoja palvelussa sosiaali- ja terveysalan lakiin perustuvan asetuksen mukaisesti. Tällöin meidän tulee kirjata hoitotapahtumat viivytyksettä, viimeistään 5vrk kuluessa potilaan poistuttua vastaanotolta.Sähköisiä potilastietoja tulee säilyttää vähintään 12 vuotta.


9. MITÄ ON SINUN OIKEUTESI ASIAKKAANA?

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka sinusta on rekisteriin tallennettu. Sinulla on oikeus myös peruttaa tai muuttaa antamiasi tietojasi. Sinulla on myös täysi oikeus pyytää sinusta kirjoitettu hoitohistoria.


10. KEHEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ?

Selostetta koskevissa asioissa voit olla yhteydessä kohdassa kaksi (2) annettuihin yhteystietoihin.


11. REKISTERISELOSTETTA KOSKEVAT MUUTOKSET.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa selosteen sisältöä ilmoittamatta erikseen asiakkaille.